Wwft

Administratiekantoor Stratum en de Wwft

De Nederlandse Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht Administratiekantoor Stratum om cliënten te identificeren en diens identiteit te verifiëren. De Wwft verplicht ons om ongebruikelijke transacties die te maken kunnen hebben met witwaspraktijken of financiering van terrorisme, te melden bij het meldpunt voor ongebruikelijke transacties.

Het cliëntenonderzoek

De Wwft heeft twee belangrijke pijlers: het cliëntenonderzoek en de meldingsplicht. Het cliëntenonderzoek gaat verder dan alleen het identificeren van een klant. Wij moeten het volgende in kaart brengen:

  • De verificatie van de identiteitsgegevens van de klant;
  • Indien van toepassing, de verificatie van de identiteitsgegevens van de uiteindelijk belanghebbende van de besloten vennootschap of vennootschap onder firma;
  • De eigendoms- en zeggenschapsstructuur van de klant;
  • Het risicobeleid, risicoprofielen en cliëntenacceptatie.

Daarnaast moet ons personeel volledig op de hoogte zijn van de Wwft en inzicht geven in het herkennen van ongebruikelijke transacties. Zakelijke relaties worden voortdurend gemonitord, gericht op het risicoprofiel van de klant, en in voorkomend geval wordt er onderzoek gedaan naar de bron van het vermogen. Het cliëntenonderzoek moet worden afgestemd op het risico dat een bepaalde klant met zich meebrengt. In lage risico situaties kan een vereenvoudigd cliëntenonderzoek uitgevoerd worden en in situaties met een hoger risico (wanneer een klant niet fysiek aanwezig is op het moment van identificatie of als het een politiek prominent persoon betreft) is een verscherpt cliëntenonderzoek verplicht.

De meldingsplicht

De Wwft komt met een geheimhoudingsplicht waardoor wij niemand over de melding en het vermoeden van witwassen of terrorismefinanciering mogen inlichten, ook de desbetreffende klant niet. Wij zijn daarnaast verplicht om gegevens van het klantenonderzoek tot 5 jaar na het uitvoeren van de transactie, of de beëindiging van de zakelijke relatie, te bewaren. De gegevens van de melding van een ongebruikelijke transactie zijn daarbij inbegrepen.

Wat zijn wij verplicht te melden over een ongebruikelijke transactie?

Een ongebruikelijke transactie dient meteen gemeld te worden. In de melding moeten wij het volgende benoemen:

  • De identiteit van de cliënt;
  • Aard en nummer van het identiteitsbewijs van de cliënt;
  • Aard, tijdstip en plaats van de gedane transactie;
  • Is er sprake van contant geld? Dan worden de omvang, bestemming en herkomst van de contanten ook meegenomen in de melding;
  • De reden waarom wij de transactie als ongebruikelijk zien.

Hoe wordt de melding opgepakt?

Onze melding wordt opgenomen door FIU-Nederland als een ‘melding ongebruikelijke transactie’. FIU-Nederland beoordeelt of de ongebruikelijke transactie verdacht is en of deze onderzocht moet worden door een opsporings- of veiligheidsdienst.

Heeft u nog vragen over de Wwft en hoe Administratiekantoor Stratum hiermee omgaat? Neem dan gerust contact met ons op voor meer informatie, of bekijk de Wwft informatie op de website van Bureau Financieel Toezicht.

U staat voorop!

Bij Administratiekantoor Stratum te Eindhoven staat u als ondernemer centraal. Wij werken niet alleen voor u, maar staan tevens naast u. Onze medewerkers kennen uw branche en snappen als geen ander het ondernemerschap. Door naast u te werken is specialistische kennis, advies en actieve begeleiding altijd dichtbij. Wilt u de toekomst van uw onderneming middels een (meerjaren) prognose in kaart brengen of overweegt u een bedrijfsovername of herstructurering? Alles begint bij de basis: de administratie. We zorgen er altijd voor dat dit correct en tijdig wordt afgehandeld.

Wat kunnen wij voor u doen?

Deze website is beschermd met reCAPTCHA en de Google Privacy verklaring en algemene voorwaarden zijn hierop van toepassing.