Prognose maken

Bent u benieuwd naar de toekomst van uw onderneming en wilt u zeker weten dat alle financiële zaken op orde zijn? Administratiekantoor Stratum helpt u bij het maken van een prognose. Een financiële prognose wordt gemaakt aan de hand van de huidige situatie en het verleden. Hiervoor gaan wij voor u op zoek naar trends in de cijfers van voorgaande perioden en maken we op basis daarvan een voorstelling van de toekomst.

Waarom een financiële prognose?

Een financiële prognose is een houvast en stuurmiddel voor elke onderneming. Met een prognose onderzoeken we of de baten en lasten met elkaar in balans zijn en welke posten hier invloed op hebben. Ook brengen we hiermee in kaart of de onderneming aan haar liquide verplichtingen kan voldoen. Administratiekantoor Stratum helpt u bij het opstellen van een omzet-, kosten- en liquiditeitsprognose, die u tevens kunt gebruiken bij het aanvragen van een krediet bij een bank of andere financiële instelling.

Laat uw financiële prognose door ons opstellen

Bij het opstellen van een financiële prognose houden we bij Administratiekantoor Stratum altijd rekening met verschillende aspecten die invloed hebben op de cijfers, te denken aan het type onderneming, de branche en de staat van de economie. Zo kunnen we de prognose geheel op uw situatie afstemmen. Wilt u ook een financiële prognose voor uw bedrijf laten opstellen of heeft u hierover nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op zodat we kunnen bekijken wat we voor u kunnen betekenen.

U staat voorop!

Bij Administratiekantoor Stratum te Eindhoven staat u als ondernemer centraal. Wij werken niet alleen voor u, maar staan tevens naast u. Onze medewerkers kennen uw branche en snappen als geen ander het ondernemerschap. Door naast u te werken is specialistische kennis, advies en actieve begeleiding altijd dichtbij. Wilt u de toekomst van uw onderneming middels een (meerjaren) prognose in kaart brengen of overweegt u een bedrijfsovername of herstructurering? Alles begint bij de basis: de administratie. We zorgen er altijd voor dat dit correct en tijdig wordt afgehandeld.

Wat kunnen wij voor u doen?

Deze website is beschermd met reCAPTCHA en de Google Privacy verklaring en algemene voorwaarden zijn hierop van toepassing.